Finnair

Finnair är Finlands nationella flygbolag, och även det största i landet, då det dominerar inte bara den nationella flygmarknaden, utan den internationella. Flygbolaget har 16 inhemska rutter och flyger till 50 internationella destinationer. Under år 2004 transporterade Finnair runt 8,1 miljoner passagerare, vilket gör att det är ett av de ledande flygbolagen inom Europa. Det har sin bas på flygplatsen Vanda i Helsingfors.Lindarängens_flyghamn_OH-ALK_2

Finnairs historia börjar år 1923, vilket gör bolaget till ett av de äldsta flygbolagen i världen. Det var det året som det företagsbildande dokumentet skrevs under i Helsingfors. Det företag som bildades hette då Aero O/Y, ett namn som de fick från det estniska flygbolaget Aeronaut. Bolagets allra första flygning gick österut, mellan Helsingfors och Tallinn, den 20 mars år 1924. Finnairs historia under den första halvan av 1900-talet har till stor del präglats av andra världskriget och Vinterkriget, av flera anledningar. Helsingfors och andra finländska städer utsattes till exempel regelbundet för lufträder, vilket försvårade flygtrafiken. Dessutom övertogs halva bolagets flotta av det finska flygvapnet. De passagerare som flygbolaget faktiskt fraktade berodde också till stor del på krigen: under Vinterkriget uppskattas det att hälften av Finnairs passagerare bestod av finska krigsbarn som skulle evakueras till Sverige.

Efter kriget, närmare bestämt år 1953, antog bolaget sitt nuvarande namn med anledning av en ny marknadsföringsstrategi. Finnair skiljer sig från många andra nordiska flygbolag på det sättet att de har direktflyg till många asiatiska resedestinationer, som Tokyo i Japan. Faktum är att Finnair är ett av de största flygbolagen i hela Europa när det gäller flygningar till Asien, en ställning som de befäste redan på 1980-talet. Det var nämligen år 1983 som Finnair för första gången började flyga direkt till Tokyo, och de var då det första västeuropeiska flygbolaget som flög direkt till Japan. Detsamma gällde, fast för Kina, när Finnair år 1988 började flyga rutten Helsingfors-Beijing.

Flygplan runt om i världen!

 
gazeti