Ryanair

Ryanair är ett irländskt flygbolag som grundades år 1985. Genom en skicklig affärsstrategi så har Ryanair snabbt vuxit till att bli Europas största flygbolag som beräknas att bara under år 2014 ha transporterat cirka 100 miljoner passagerare. Ryanair flyger till cirka 30 länder i Europa och i Nordafrika och har över 1 600 flygrutter med cirka 1300 avgångar varje dag. Sedan flygtrafiken avreglerades i Europa under 1990-talet så har Ryanair haft en snabb och kontinuerlig tillväxt på cirka 25 % per år och är idag ett av världens mest lönsamma flygbolag.

Orsaken till Ryanairs framgångar har sin grund i många olika framgångsfaktorer. Bland annat har man valt att inte använda sig av de stora flygplatserna, utan istället flyger man till mindre flyplatser belägna precis utanför städerna. Genom att flyga till små flygplatser så sparar Ryanair massor av pengar i form av mindre kostnader för skatt, flygplatsavgifter och framförallt i väntetider. Flygplanen kan betydligt snabbare användas för nya transporter av passagerare istället för att stå på marken och vänta i kö på att få ta emot passagerare och tillstånd att flyga. Ryanair har även effektiviserat sina andra kostnader avseende personal, kontor och utgifter för sina flygplatsbaser. Exempelvis så ”övernattar” planen på de orter där dess besättning bor, vilket gör att man slipper kostnader för logi, resor och traktamenten.Ryanair 1

Ryanair är ett lågprisflygbolag som har blivit lönsamma genom att sälja biljetter till ett lägre pris och istället få fler passagerare, vilket gör att man har både täckning för kostnaderna och även en liten vinst på varje flygning. Ryanair har även en mycket framgångsrik marknadsföring som är både aggressiv och säljande. Detta har gjort att Ryanair ofta blir uppmärksammade i media för sina ibland lite spektakulära annonser och uttalanden. Ryanair har även, lika ofta som de får beröm, fått mycket kritik för bland annat sina anställdas arbetsförhållanden och för att de ibland döljer att redovisa kostnader som bland annat flygskatt och avgifter när de annonserar med sina låga priser.

Ryanair har emellertid inte bara en väl strukturerad ekonomisk modell, som man kan lära sig om bland annat på en excelkurs, och en skicklig marknadsföringsstrategi att tacka för dess framgångar. Flygbolaget har visat sig vara oerhört duktiga på att hålla nere kostnaderna, effektivisera för både personal och passagerare och minimera väntetider. Ett exempel på detta är att alla biljetter säljs online på Internet, incheckning sker på Internet, där man även skriver ut sitt boardingkort, och man har infört ”bag drop”, vilket innebär att man inte behöver ha incheckningsdiskar på flygplatserna.

Flygplan runt om i världen!

 
gazeti